Ապառիկ վաճառք

ACBA-CREDIT AGRICOLE bank
Բանկի գործունեության հիմնական նպատակն է օժանդակել Հայաստանի տնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն ու ամրապնդմանը:
Հիմնական ծառայությունները վարկեր,առևտրի ֆինանսավորում,ավանդներ,փոխանցումներ,քարտեր և այլն:
Ապառիկ վարկի տրամադրման պայմանները
 
•    Վարկերը տրամադրվում են Ապառիկ վարկերի տրամադրման շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաճախորդներին:
•    Արժույթը - ՀՀ դրամ:
•    Վարկի առավելագույն գումարը կազմում է 1,000,000 ՀՀ դրամ, նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ:
•    Վարկի գումարը որոշվում է ելնելով Ձեր կայուն եկամտի մեծությունից:
•    Վարկերը տրամադրվում են 3-24 ամիս տևողությամբ:
•    Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 20-24%*

INECOBANK
Վարկի տրամադրման պայմանները
•    Վարկի տրամադրման եղանակ`անկանխիկ
•    Վարկի արժույթ`ՀՀ դրամ
•    Գրավ ` ձեռք բերվող ապրանք
•    ''Վարկ հարաբերած գրավի արժեք'' առավելագույն ցուցանիշ`96%:
•    Վարկի գումար`30000-700000 ՀՀ դրամ
•    Կանխավճար`10-50%
Վարկի առավելագույն սահմանաչափը և կանխավճարի նվազագույն չափը կախված են վարկառուի գնահատականից և ձեռք բերվող ապրանքատեսակից
•    Ժամկետը` 3-24 ամիս
•    Անվանական տոկոսադրույք`24% տարեկան