Ծառայություններ

·         Ինժեներական խորհրդատվություն

·         Ինժեներական լուծումների առաջարկ

·         Տարածքի չափագրում, նախագծերի նախահաշիվների կազմում

·         Մոնտաժային աշխատանքների կատարում, ինժեներական համակարգերի փորձարկում և կարգաբերում

·         Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում

·         Առաքում