Գործընկերային ծրագիր

Thermosys Գործընկերային ծրագիրը ամբողջովին անվճար է եւ թույլ տալիս անդամերին լրացուցիչ եկամուտ ունենալ տարածելով մեր խանութի Thermosys վերաբերյալ կամ առանձին ապրանքի վերաբերյալ հղումները. Յուրաքանչյուր գնում, կատարված գործընկերոջ հղումով, բերում է հավելավճար. Հավելավճարի ստանդարտ չափը կազմում է 5%.

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք գործընկերների տեղեկատվական էջը &.